Jsme nezávislá znalecká kancelář (poradenská a konzultační společnost) poskytující vysoce profesionální a nezávislé služby v oblasti ICT.

Komplexní a systémový přístup k řešení požadavků našich zákazníků je jasnou a přímou cestou k dosažení požadované úrovně služeb pro všechny naše klienty. Nabízíme služby výhradně v souladu s českou legislativou, souvisejícími mezinárodními normami, a v maximální míře respektující individuální podmínky klientů.

Kancelář fungující pod záštitou znalce Ing. Miroslava Ludvíka, Ph.D., LL.M, MBA spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů, Justiční Akademií, s Českým statistickým úřadem a dalšími významnými subjekty.